X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

פדגוגיה דיאלוגית מבוססת טכנולוגיה ברשתות חינוך אנו מ...

מרכז דיאלוגוס בתמיכת יד הנדיב הוא מרכז מצוינות בין-אוניברסיטאי הפועל כדי לבסס, לעגן ולהפיץ פדגוגיה דיאלוגית ודמוקרטיה מתדיינת. בימים אלו המרכז נערך להעמקה והרחבה של פעילותו באמצעות בניית שותפויות נוספ קראו עוד

מרץ 14, 2022 84

post icon

פדגוגיה דיאלוגית בהכשרת הוראה אנו מזמינים מכללות להכ...

מרכז דיאלוגוס בתמיכת יד הנדיב הוא מרכז מצוינות בין-אוניברסיטאי הפועל כדי לבסס, לעגן ולהפיץ פדגוגיה דיאלוגית ודמוקרטיה מתדיינת. בימים אלו המרכז נערך להעמקה והרחבה של פעילותו באמצעות בניית שותפויות נוספ קראו עוד

מרץ 14, 2022 189

post icon

עיר מבוססת דיאלוג אנו מזמינים ערים, באמצעות מינהלי ה...

מרכז דיאלוגוס בתמיכת יד הנדיב הוא מרכז מצוינות בין-אוניברסיטאי הפועל כדי לבסס, לעגן ולהפיץ פדגוגיה דיאלוגית ודמוקרטיה מתדיינת. בימים אלו המרכז נערך להעמקה והרחבה של פעילותו באמצעות בניית שותפויות נוספ קראו עוד

מרץ 14, 2022 103

post icon

מה השתנה ביחסים בין יהודים לערבים

מה השתנה ביחסים בין יהודים לערבים, אחרי אירועי האלימות במאי וכניסת מפלגה ערבית לקואליציה ביוני – ולאן פנינו? וובינר של מרכז אקורד: יום ד', 23 במרץ, 10:30-9:00. בוובינר יוצגו ממצאי סדרת מחקרים על יחסי קראו עוד

מרץ 12, 2022

event icon

יום עיון – ערים מעורבות בישראל

פורום חברה משותפת בשיתוף עם עמותת סיפור – חכאיה שמחים להזמינך ליום עיון בשתי ערים מעורבות בישראל, רמלה ולוד, על מנת ללמוד ולהכיר את המורכבות והפוטנציאל של החיים המשותפים בערים אלו. יום העיון יתקיים בי קראו עוד

פברואר 27, 2022

event icon