X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מורים ואנשי חינוך מוזמנים להירשם להשתלמות חדשה: ניהו...

אנו מזמינים מורים שמעוניינים לפתח מיומנויות בהנחיית דיונים בנושאים "חמים", טעונים רגשית ושנויים במחלוקת בכיתה, להצטרף להשתלמות ייחודית המשלבת התנסות בדיונים לצד ניתוח הדיונים ופיתוח מערכים ללימוד דיון קראו עוד

נובמבר 22, 2016 971

post icon