X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

ח"י תובנות מכנס חינוך מתקדם שהתקיים ב"הבימ...

לקראת הכנס ה- 12 לחינוך מתקדם, של מכללת סמינר הקיבוצים הידוע באיכותו המקצועית ואשר מתקיים כל שנה בל'ג בעומר, קבלתי הזמנה להגיע ולהציג את המיזם החברתי, "בלוג חיים משותפים". גילה אלמגור קוראת את "שיר זמ קראו עוד

יוני 6, 2017 2469

post icon