X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

נציגי עמותות חברתיות ועוד מוזמים לערב גלישה בספרים &...

מוזמנים לסרף תקדימי וחגיגי ביוזמה משותפת של עמותת בוק סרפינג ושני לנדאו מבית העמותות – הנושאים בסרף הם מנהיגות ומעורבות חברתית. המשתתפים הפעם יהיו נציגי עמותות חברתיות, הוצאות ספרים, גופים ממשלתיים, מ קראו עוד

מרץ 10, 2017 2325

post icon

בית

פוסטים אחרונים "בקש שלום ורדפהו" הכרות… חינוך-חיים-משותפים, כללי, פדגוגיה אקטיביסטית כידוע מטרת האתר חיים משותפים לקדם יוזמות ופעולות לעשייה משותפת בין ערבים ויהודים קראו עוד אפריל 23, 202 קראו עוד

מרץ 10, 2017

post icon