X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מוצ"ש, ה-1.4, עומדים ביחד מובילים צעדה בירושלים

פניה של ירושלים הם כפניה של הארץ כולה: בירושלים המזרחית, התושבים הפלסטינים הזכאים גם הם לעצמאות נאנקים תחת הכיבוש, ובירושלים המערבית ההזנחה חוגגת, המצב החברתי מתדרדר והעיר כולה – שיכולה וצריכה הייתה ל קראו עוד

מרץ 28, 2017 2467

post icon