X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

נציגי עמותות חברתיות ועוד מוזמים לערב גלישה בספרים &...

מוזמנים לסרף תקדימי וחגיגי ביוזמה משותפת של עמותת בוק סרפינג ושני לנדאו מבית העמותות – הנושאים בסרף הם מנהיגות ומעורבות חברתית. המשתתפים הפעם יהיו נציגי עמותות חברתיות, הוצאות ספרים, גופים ממשלתיים, מ קראו עוד

מרץ 10, 2017 2471

post icon

בית

פוסטים אחרונים תיירות מקומית ככלי לשינוי חברתי ו… חינוך-חיים-משותפים, כללי, פדגוגיה אקטיביסטית האם ניתן לדמיין שסיור בעיר בישראל יכול להפוך למקור לשינוי חברתי? האם ניתן להאמין קראו עוד יוני 3, 2023 קראו עוד

מרץ 17, 2017

post icon