X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

הזמנה להצטרף לוועדה משרדית – משרד החינוך ̵...

לקראת הקמתה של ועדה משרדית, בנושא "חיים בשותפות", אנו מזמינים ארגונים העוסקים בחינוך לחיים בשותפות ובחינוך למניעת גזענות, לקחת חלק במפגש שיתוף בו יוצגו מטרות הוועדה ובהתאם להן יתקיים דיון פתוח, שיאפשר קראו עוד

ינואר 20, 2022 383

post icon