תנועות השלום בישראל מאין ולאן?

אירוע שנתי לזכרון של ד"ר רון פונדק ז'ל

יום שלישי , 4 אפריל 2017, ח' ניסן תשע'ז

דברי ברכה

פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ, אוניברסיטת תל אביב

מר יובל רחמים , יו'ר פורום ארגוני השלום 

דברים לזכרו ופועלו של ד'ר רון פונדק ז'ל

מיכל פונדק שגיא, נציגת המשפחה

הגב' מנואלה דבירי

מתן מענק מחקר ע'ש רון פונדק ז'ל

16:30-17:45 – תנועת השלום בישראל – בחינה ביקורתית 

יו'ר פרופ' גליה גולן, המחלקה למדע המדינה, האונ' העברית בירושלים. 

פרופ' תמר הרמן האונ' הפתוחה והמכון הישראלי לדמוקרטיה

פרופ' דניאל בר-טל, ביה"ס לחינוך אונ' תל אביב

17:45-18:15 הפסקה

18:15-19:30 – תנועות השלום בישראל – מבט חדש

 יו'ר תמי מולד חיו – עיתונאית

יהלומה זכות, מייסדת חוסן אופקים, צוות היגוי נשים עושות שלום,

אבי בוסקילה, מנכ'ל שלום עכשיו,

רמי אלחנן, פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני למען פיוס ושלום,

פנינה פויפר, דרכנו, אחראית תא חרדי ואזור ירושלים

הציבור מוזמן 

מספר מקומות מוגלה. החניה בתשלום בחניוני האוניברסיטה