בלי חינוך לדמוקרטיה אין דמוקרטיה. המציאות הכואבת בחברָה, והחששות מהשֶבֶר המתמשך בין הקבוצות השונות בה – מחייבים מענה פדגוגי ארוך טווח. לחינוך תפקיד מרכזי באיחוי השברים וביצירת מציאות חלופית טובה יותר. התהליך החינוכי חייב להתחיל בגיל הצעיר. מדרשת אדם מציעה מענה חינוכי, המעמיק ומבסס את הנורמות והערכים הדמוקרטיים, ואת דרכי הביטוי והיצירה התרבותית אשר מָבנים חיי קהילה של השתתפות שוויונית פעילה – בכתה, בבית הספר, בקהילה ובכלל. הקורס מיועד לא.נשי חינוך באשר הם.ן, המעוניינים.ות לבסס ולקדם ערכים דמוקרטיים והומניסטיים במקום בו הם.ן פועלים.ות ומחנכים.ות. ההשתתפות בקורס מוכרת לגמול השתלמות.
30 שעות לימוד, 4 ימים מלאים בין השעות 17:00-09:00, בירושלים, בהנחייה משותפת יהודית וערבית.
תאריכים: 9 – 12 באוגוסט 2021;
להגשת מועמדות: https://forms.gle/PVzXiTJgE4gSCRkg8
לקבלת פרטים נוספים: info@adaminstitute.org.il