מורים מובילים חיים משותפים – מתחילים

פיתוח מקצועי של אנשי חינוך, יהודים וערבים

מנחים: אברהים אגבריה וסיגלית גבעון

קהל יעד: מורים-מחנכים ערבים ויהודים, המעוניינים לקיים ביניהם דיאלוג משמעותי והרוצים לקדם בבית ספרם תכנית חינוכית העוסקת בהיכרות הדדית מעמיקה ובמפגשים בין החברה הערבית והחברה היהודית.

מטרות ההשתלמות

  • הזמנה ועידוד לדיאלוג משמעותי בין מחנכים ערבים ויהודים על בסיס הכרה וכבוד הדדי המקדם הבנה בין הצדדים.
  • בירור, העשרה ובחינה של מרכיבי הזהות האישית והקבוצתית של המחנכים, בהתייחסות לסוגיות ביחסי יהודים-ערבים במדינת ישראל בכלל ובערים מעורבות בפרט.
  • מתן כלים ומיומנויות להובלת תכנית בית ספרית בנושא "חיים משותפים".
  • הצמחת צוות בית ספרי העוסק בתכנים של אזרחות משותפת ושוויונית, בהעמקת המעורבות החברתית כמרחב משותף.

أهداف الدورة

  • دعوه وتحفيز لحوار ذو معنى بين مربين عرب ويهود على أسس الاعتراف والاحترام المتبادل الذي يطور التفاهم بين الأطراف .
  • استيضاح, إثراء وفحص مركبات الهوية الفردية والجماعية للمشاركين, من خلال التطرق للعلاقة العرب واليهود في الدولة بشكل عام والنقب بشكل خاص .
  • إعطاء أدواة ومهارات لتنفيذ خطة مدرسية في موضوع " حياة مشتركة في النقب".
  • تنمية طاقم مدرسي للتعامل مع مضامين المواطنة المشتركة والمساواة, من خلال تعميق التداخل الاجتماعيكحيز مشترك .

על התכנית

התכנית פועלת בשיתוף המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים, מינהל חברה ונוער מחוז מרכז ואג'יק – מכון הנגב. ההשתלמות משלבת ידע מקצועי ובירור תפיסות ומעניקה דרכי התמודדות עם הקשיים הכרוכים בניהול שיח על אודות נושאים השנויים במחלוקת במדינת ישראל וכן כלים להובלת מפגשים רב-תרבותיים של תלמידים.

מועדים ומקום:

30 שעות אקדמיות + ציון (הקורס מחייב הגשת מטלה בסוף ההשתלמות). סה"כ 8 מפגשים. ההשתלמות תתקיים בימי ראשון בין השעות 16.00- 19.00. החל מה-19.11

טופס רישום מקוון

תכנית ההשתלמות

מפגש תאריך נושאים
1 19/11/17 מאיפה אנו באים – פתיחה, היכרות בין-אישית, לימוד: מה בין מפגש בין- אישי ומפגש בין-קבוצתי.
2 26/11/17

 

מעגלי שייכות וזהויות קולקטיביות – אנחנו חיים בשרון או במשולש, הקבוצה כמיקרו-קוסמוס.
3 3/12/17 פורום חד-לאומי ודו-לאומי במפגש יהודי-ערבי (שפה, היסטוריה, מצב עכשווי, חוקים ופרקטיקות).
4 10/12/17 הרצאה על המצב (היסטוריה, חברה, מגדר, דתיות): תמונת מצב כהכנה לסיור העוסק בדילמות במרחב.
5 14/1/18

 

סיור נרטיבים ביאפא.
6 21/1/18

 

דיאלוג בעקבות הסיור, הסיור כמתודה, לימוד מודל להתפתחות זהות אתנית בקרב שחורים ולבנים בארצות-הברית ותרגום המודל למציאות שלנו.
7 28/1/18 ללמוד על חיים משותפים – אתגרים והזדמנויות בעבודה עם נוער.
8 4/2/18 הכרת החומרים הפדגוגיים של "חיים משותפים" לשנה א', מתודה לעבודה בזוג בכלל ובזוג יהודי-ערבי בפרט.

סיכום.

  • למסיימי ההשתלמות תינתן אפשרות להירשם בשנה"ל תשע"ט לקורס המשך.