בשנים האחרונות אנו עדים לפעילות רבה ומגוונת של קבוצות ויחידים, ארגונים והתארגנויות, המקדמים שיפור ביחסי יהודים וערבים בישראל – וזאת למרות גלי הסתה שתכליתם שנאה והדרה.
כדי לעודד פעילות ברוכה זו מקצה הקרן החדשה לישראל תקציב מיוחד שיחזק ארגונים, התארגנויות ופרויקטים שפועלים ו/או יפעלו למען ישראל כחברה משותפת ליהודים וערבים.

הקרן מזמינה ארגונים, עמותות ואף יחידים הקשורים לעמותות, להציע פרויקטים אשר יקדמו מטרה זו. כמו כן יינתנו מענקים להתארגנויות קיימות המבקשות מימון ראשוני לפעילות שוטפת.

הבקשות ייבחנו לפי הקריטריונים הבאים (לא חובה לעמוד בכולם):
• יצירתיות וחדשנות
• פעילות משותפת של אזרחים ישראלים, יהודים וערבים, המובלת במשותף ע״י יהודים וערבים
• פעילות של תושבי ישראל הגרים בערים משותפות או בישובים שכנים
• פעילות שתוצאותיה יורגשו בטווח הארוך
• פעילות שאינה מסתכמת בהיכרות לשם היכרות

המעונינים להגיש בקשה מוזמנים לשלוח עד עמוד אחד בו יצויין:
1. מי הפונה/פונים
2. מטרת הפעילות
3. הפעילות המתוכננת
4. פירוט תקציב הפעילות (סעיפי הוצאות שונים וכן הכנסות נוספות במידה ויגויסו ו/או צפויות).

את הבקשות יש להגיש עד 20/11/2017 לכתובת המייל:
maanakim@nif.org.il
ניתן להפנות למייל זה גם שאלות.
יצויין כי מדובר במענקים בגובה של עד $5000 . כמו כן, למותר לציין כי ההחלטה על הענקת המענקים היא בשיקול דעתה המוחלט של הקרן, וכי לא כל הפניות תענינה בחיוב.
המענקים בסיוען הנדיב של קרן משפחת ערמוני והקרן לזכרו של ג׳רלד קרומר: נתיבותיו נתיבות שלום, דרכיו דרכי נועם.