האירועים שהתחוללו במאי 2021 בערים המעורבות הדגישו גם הם את הצורך בחינוך תהליכי העוסק בסוגיית הרב תרבותיות. אם כן, מה טבעי יותר מאשר לחבר את גישת הפדגוגיה האקטיביסטית וללמוד כיצד ניתן ליישם נושא זה בהוראה… מרכז פרס לשלום ולחדשנות, המטה לחיים משותפים ומרכז פיסג"ה לוד חברו למׇנָאר סְגיר חֲלִילִיׇה וקרן קֶטְקו-אָיָילִי ליצירת השתלמות ייחודית מריבוי תרבותיות לרב תרבותיות עפ"י גישת הפדגוגיה האקטיביסטית.
לפרטים ולרישום בקישור כאן