פתיחת ההשתלמות ב-2/12/20

השתלמות מקוונת ומוכרת לגמול של 30 שעות אקדמיות

افتتاح الاستكمال ب كانون اول (ديسمبر) 2020

دورة استكمال شبكية

معترف بها كدورة استكمال تمنح المشارك 30 ساعة أكاديمية

הרשמה – التسجيل: Lev@givathaviva.org.il

נושאי ההשתלמות – مواضيع الاستكمال:

–  היכרות אישית, מקצועית ותרבותית – تعارف شخصي، مهني وتربوي

–  חברה משותפת: מה זה בעצם אומר? הכרת מודלים וגישות שונות, מודל גבעת חביבה

– مجتمع مشترك: ماذا يعني ذلك؟ التعرف على نماذج وأساليب مختلفة، نموذج جفعات حبيبه

–  למידה בקבוצה מגוונת המאפשרת למידת עמיתים تعلم ضمن مجموعة متنوعة تتيح تدريس الأقران

– חינוך לחברה משותפת: הכרת השוני והדמיון בין מערכות החינוך היהודית והערבית בתוך ישראל, חשיבה מחודשת על תפקידי המורה

-التربية من أجل مجتمع مشترك: التعرف على أوجه الاختلاف وأوجه الشبه بين أجهزة التعليم اليهودية والعربية في اسرائيل، تفكير متجدد حول وظائف المعلم

–  תרגול והתנסות בכיתה – تمرن وتجارب في الصف

–   תאוריה מול פרקטיקה: חינוך לחברה משותפת – איך זה נראה בפועל? חסמים והזדמנויות לקידום חינוך לחברה משותפת בכיתה שלי

– النظرية مقابل التطبيق: التربية من أجل مجتمع مشترك – كيف يبدو هذا في الواقع؟

عوائق وفرص في تشجيع التربية من أجل مجتمع مشترك في صفي