כנס גבעת חביבה ה-5 חושף את ההמלצות של קבוצות החשיבה של פרויקט "מפת הדרכים לחברה משותפת" בחמישה תחומים: חינוך, פיתוח כלכלי, ממשל ומשילות, קרקעות, תהליכים מאחים. אנו מבקשים את שיתוף הציבור כולו בחשיבה ומשוב על המלצות אלו. הקישור מוביל למיני סייט שמאפשר זאת. תוכן דומה זמין באתר "בוקרא" ושולחנות עגולים יתקיימו בהמשך בכל רחבי הארץ. אנא השתתפו ושתפו!

פה הקישור לבצע את בחירתך מתוך 25 יוזמות.