להרשמה ולפרטים נוספים על הכנס נא להכנס פה בקישור. 

 

פירוט סדר היום –