שמחים לבשר על פתיחת ההרשמה לסדנת הדיאלוג של בסוד שיח! שלושה ימים מלאים בהם לא מדברים על דיאלוג, אלא עושים אותו, ורוקמים רקמה אנושית מורכבת, עדינה. להרשמה ופרטים נוספים לחצו פה. 

מטרות הכנס
1.לזמן מפגש של אנשים על שלל זהויותיהם, המהווים חלקים חיים של שלם חברתי נושם ומתהווה , לטובת שיח גלוי ואותנטי.
2.לעודד את באי הכנס לחוות ולחקור את היחסים בין השלם לבין חלקיו- לחקור קונפליקטים תוך אישיים ובין קבוצתיים, הקשורים ליחסי קבוצות בחברה בישראל.
3.לספק תשתית לשיח אודות התפקיד שאנו בוחרים לקחת.
4.לאפשר יוזמה ועשייה לטובת השלם בישראל, מתוך חיבור לבאי הכנס.
הכנס יתנהל כסדנה התנסותית, המהווה ארגון למידה זמני.
משימתו הראשונית – לאפשר, לקדם ולחקור התנסות בדיאלוג, תוך התבוננות בתהליכים גלויים וסמויים, מודעים ובלתי מודעים, הכרוכים בהתנסות זו, תוך כדי התרחשותם.
למי מתאים הכנס?
הכנס מתאים לכל מי ש'השלם הישראלי' יקר לליבו: אזרחים, פעילים ואנשי מקצוע העוסקים בקידום דיאלוג, בהקשרים רב תרבותיים.
הכנס מאפשר מרחב לחקירת הדינמיקה שבין הזהויות השונות הנמצאות בפרט, בין הפרטים ובין קבוצות השייכות ב'שלם הישראלי'. תפיסת ה'שלם הישראלי', כמערכת מורכבת, המכילה יותר מסך כל חלקיה, נשענת על אחריות משותפת לקיומו של השלם, יחד עם שמירה על זהות אישית וקבוצתית. תפיסה זו מאתגרת אותנו כאזרחים, כפעילים ואנשי מקצוע.
ההקשר
השיח המתקיים בחברה בישראל כיום רווי בתהליכים סותרים. מחד, מתעצם השיח הפלגני, הדיכוטומי המדגיש פערים ושסעים בין שמאל- ימין, ערבים- יהודים, חילונים- דתיים, 'בוגד'- 'פטריוט'. מאידך, מרחב הזהויות בכל אחת מהקבוצות מתגוון ומתרחב. תהליך זה מאפשר 'פרימה' של מוסכמות ויצירת חיבורים שלא התקיימו בעבר,במרחב הבינאישי, המוניציפאלי והחברתי.
מציאות בטחונית משתנה תכופות ומאיימת לעתים, מערכת בחירות שמחדדת פלגנות ובו זמנית גם מייצרת חיבורים, כרסום מתמיד באמון הציבור במוסדות המדינה, מחלוקות עקרוניות עזות כמו 'חוק הלאום' שמתגלעות בעת האחרונה; כל אלו מביאים אזרחים רבים לתחושה של טלטלה, קרע בין מגזרים, חוסר יציבות, וניתוק מהממסד השלטוני בישראל.
הכנס יתקיים בירושלים. בהיותה עיר הבירה של ישראל, מחזיקה את כל צירי הקונפליקט, ונתונה תכופות למשברים על רקע של חברה מרובת זהויות המתגוררת בה, בולטים תהליכים אלו במיוחד בה. 'ירושלים של מעלה' אף היא שותפה בריקוד האינסופי ההולך ומתהווה של זהויות ואנשים שפורמים ומחברים 'רקמות' ביניהם.
אנו מזמינים אתכן/ם להגיע, להשתתף, ללמוד ולהשפיע!
מנהלי הכנס: מרים שפירא, דורי בר- לב

 משנה למנהלים: יצחק טרכטינגוט

מנהלנים: נעה קצובר ועיסאם גאנם