יום חמישי 14/3/2019 בין השעות 9:00-17:15 במכון ון ליר בירושלים