שילוב כוחות בחינוך – בדרך לחברה משותפת
כנס המפגיש קובעי מדיניות, חוקרים באקדמיה, מחנכים ותיקים וחדשים וארגוני חברה אזרחית, על מנת לשתף בפרקטיקות מומלצות לקידום חברה משותפת במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית בישראל.

مؤتمر: تظافر القوى في التربية – نحو مجتمع مشترك
المؤتمر يجمــع صنــاع السياســات، باحثيــن فــي الأكاديميا، مربيــن ذوي خبــرة وجــدد ومنظمــات المجتمــع المدنــي، لمشــاركة أفضــل الممارســات لتطوير مجتمــع مشــترك فــي الجهاز التعليمي الرسمي وغير الرسمي في إسرائيل.

يوم الاحد 22.12.2019 في الكلية الاكاديمية بيت بيرل יום ראשון 22.12.2019 במכללה האקדמית בית ברל (ראו פרטים בתמונות)
للتسجيل-להרשמה:

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJDDKcA9AyqfQbLXwK0sJxHIbC30c2SOvgCxa8HUkOMgNt5w/viewform?fbclid=IwAR0pzEAFsUoUnJbXhX0JcUYGOo-_caeFEXcU7JoRat30uUj1c0zdblt_2Nw

הפרטים והתכנית בהזמנה המצורפת
التفاصيل والبرنامج في الدعوة المرفقة >>
http://www.beitberl.ac.il/about/events/dec-19/documents/shiluv.pdf

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז לקידום חיים משותפים
wurud.jayusi@beitberl.ac.il | 09-7473183