מיזם חדש הקורא לשיתוף פעולה עם עמותה/ארגון לחיים משותפים של תחום מנהיגות נוער בלתי פורמלי בערים רעננה וג'לג'וליה.
מחלקת הנוער ברעננה ומחלקת הנוער בג'לג'וליה מעוניינות לקיים פרויקט שנתי בנושא מנהיגות ותרומה לקהילה כחלק מתוכנית המעורבות החברתית לכיתות י-יא.
מחלקת הנוער ברעננה ובג'לג'וליה מעוניינות לקדם את נושא ההכרות בין בני הנוער בשתי הערים וליצור מיזם משותף בנושא מנהיגות ואקטיביזם חברתי.
מטרת המיזם לקדם הכרות ושותפות של נוער מנהיגות רעננה יחד עם נוער מנהיגות ג'לג'וליה במטרה לטפח אחריות אזרחית וחברתית וליצור עשייה משותפת שתשפיע על עוד מעגלים.
משתתפי המיזם הם תלמידי כיתות י'-יא' השותפים למנהיגות המקומית (מדריכים צעירים, מועצות נוער וכיוב'). התלמידים כבר התנסו בהובלת פרויקטים בקהילה והם מעוניינים לקדם עשייה משותפת עם בני הנוער מהעיר השכנה. להכיר ולטפח יחסי שכנות סביב נושא המנהיגות ואקטיביזם חברתי.
אנו מעוניינים בעמותה שתעזור לנו בתכנים וכן בקיום שלושה ימי שיא טיול ואירוע סיום ייחודי עבור בני הנוער והקהילות.
על מנת לקדם את התוכנית עלינו להגיש עד ה- 1.8 את התוכנית ולכן עלינו למצוא עמותה שתעזור לנו בתהליך השנתי ייחודי זה.

המיזם יחל בסוף אוקטובר ויסתיים בסוף יוני באירוע סיום. מחלקת הנוער בעיריית רעננה ומחלקת הנוער בג'לג'וליה יספקו את מקום המפגש, כיבוד וכן איש צוות בתחום הנוער שינחה את הקבוצה ב-CO יחד עם אשת צוות מג'לג'וליה שבועית.

איש קשר : עדי פרילינג אנקורי- מנהלת תחום מנהיגות נוער עיריית רעננה 050-7906004 adi.frili@gmail.com