מנחים: אברהים אגבריה וסיגלית גבעון

קהל יעד: מורים-מחנכים ערבים ויהודים, המעוניינים לקיים ביניהם דיאלוג משמעותי והרוצים לקדם בבית ספרם תכנית חינוכית העוסקת בהיכרות הדדית מעמיקה ובמפגשים בין החברה הערבית והחברה היהודית.

מטרות ההשתלמות

· הזמנה ועידוד לדיאלוג משמעותי בין מחנכים ערבים ויהודים על בסיס הכרה וכבוד הדדי המקדם הבנה בין הצדדים.

· בירור, העשרה ובחינה של מרכיבי הזהות האישית והקבוצתית של המחנכים, בהתייחסות לסוגיות ביחסי יהודים-ערבים במדינת ישראל בכלל ובערים מעורבות בפרט.

· מתן כלים ומיומנויות להובלת תכנית בית ספרית בנושא "חיים משותפים".

· הצמחת צוות בית ספרי העוסק בתכנים של אזרחות משותפת ושוויונית, בהעמקת המעורבות החברתית כמרחב משותף.

أهداف الدورة

· دعوه وتحفيز لحوار ذو معنى بين مربين عرب ويهود على أسس الاعتراف والاحترام المتبادل الذي يطور التفاهم بين الأطراف .

· استيضاح, إثراء وفحص مركبات الهوية الفردية والجماعية للمشاركين, من خلال التطرق للعلاقة العرب واليهود في الدولة بشكل عام والنقب بشكل خاص .

· إعطاء أدواة ومهارات لتنفيذ خطة مدرسية في موضوع " حياة مشتركة في النقب".

· تنمية طاقم مدرسي للتعامل مع مضامين المواطنة المشتركة والمساواة, من خلال تعميق التداخل الاجتماعيكحيز مشترك .

על התכנית

התכנית פועלת בשיתוף המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים, מינהל חברה ונוער מחוז מרכז ואג'יק – מכון הנגב. ההשתלמות משלבת ידע מקצועי ובירור תפיסות ומעניקה דרכי התמודדות עם הקשיים הכרוכים בניהול שיח על אודות נושאים השנויים במחלוקת במדינת ישראל וכן כלים להובלת מפגשים רב-תרבותיים של תלמידים.

מועדים ומקום:

30 שעות אקדמיות + ציון (הקורס מחייב הגשת מטלה בסוף ההשתלמות). סה"כ 8 מפגשים. ההשתלמות תתקיים בימי ראשון בין השעות 16.00- 19.00. החל מה-3.12.17

טופס רישום מקוון

תכנית ההשתלמות

מפגש

תאריך

נושאים

1

3/12/17

מאיפה אנו באים – פתיחה, היכרות בין-אישית, לימוד: מה בין מפגש בין- אישי ומפגש בין-קבוצתי.

2

10/12/17

מעגלי שייכות וזהויות קולקטיביות – אנחנו חיים בשרון או במשולש, הקבוצה כמיקרו-קוסמוס.

3

14/1/18

פורום חד-לאומי ודו-לאומי במפגש יהודי-ערבי (שפה, היסטוריה, מצב עכשווי, חוקים ופרקטיקות).

4

21/1/18

הרצאה על המצב (היסטוריה, חברה, מגדר, דתיות): תמונת מצב כהכנה לסיור העוסק בדילמות במרחב.

5

28/1/18

סיור נרטיבים ביאפא.

6

4/2/18

דיאלוג בעקבות הסיור, הסיור כמתודה, לימוד מודל להתפתחות זהות אתנית בקרב שחורים ולבנים בארצות-הברית ותרגום המודל למציאות שלנו.

7

11/2/18

ללמוד על חיים משותפים – אתגרים והזדמנויות בעבודה עם נוער.

8

18/2/18

הכרת החומרים הפדגוגיים של "חיים משותפים" לשנה א', מתודה לעבודה בזוג בכלל ובזוג יהודי-ערבי בפרט.

סיכום.

ý למסיימי ההשתלמות תינתן אפשרות להירשם בשנה"ל תשע"ט לקורס המשך.

שנת לימודים פורייה ומוצלחת,

צוות מה"ד מחוז מרכז