הרעיון הוא ליצור יום אחד עם הרבה אירועים במקומות שונים בעיר
בנושא של מודעות לבריאות הנפש.
צוות נפשות ירכז את כל היוזמות, ואם יהיה צורך יעזור בחיבורים ושותפויות.
לעוד שאלות הצעות וכו' מוזמנים לפנות אלינו במייל nefashotjr@gmail.com