מרכז דיאלוגוס בתמיכת יד הנדיב הוא מרכז מצוינות בין-אוניברסיטאי הפועל כדי לבסס, לעגן ולהפיץ פדגוגיה דיאלוגית ודמוקרטיה מתדיינת. בימים אלו המרכז נערך להעמקה והרחבה של פעילותו באמצעות בניית שותפויות נוספות וארוכות טווח עם בתי ספר, רשתות חינוך, מוסדות להכשרת מורים, אוניברסיטאות, ורשויות מקומיות. השותפויות יחלו לפעול בסתיו 2022, שנה"ל תשפ"ג. לאתר המרכז

עיר מבוססת דיאלוג אנו מזמינים ערים, באמצעות מינהלי החינוך, להצטרף להקמת שותפות לקידום 'עיר מבוססת דיאלוג'. מטרות השותפות לשפר את איכות החינוך בעיר, לשפר את תהליכי הדיון והחשיבה הקבוצתיים ולקדם תרבות השתתפותית של דיאלוג וטיעון בקרב תלמידי ותושבי העיר. כמו כן, השותפות מיועדת לאפשר תהליכי מחקר רחבי היקף אשר יתרמו לידע המתגבש בנושאי פדגוגיה דיאלוגית ותהליכי למידה אזרחיים.
לפרטים לקול הקורא

להרשמה למפגש חשיפה ביום שלישי, 29.3 בשעה 12:00