"שנת ירושלים" הוכרזה במערכת החינוך לכבוד יובל ה-50 למלחמת ששת הימים. בכל בתי הספר, בהשתלמויות מורים, טיולים, טקסים, לימוד בכיתות. 

 שלא לומר ועדות ממשלתיות, קמפיינים ציבוריים ותקציבי ענק.

אתם/ן חלק ממערכת החינוך? ילדיכם/ן? מכריכם/ן? 

איזו תמונה ואיזה סיפור מקבלים התלמידים על ירושלים?

מה אפשר להוסיף ואיך אפשר להעשיר את המבט, את הדיון והלימוד  העוסקים בכל הסוגיות העולות מעיר מיוחדת זו?

הציעו להרחיב את ההיכרות עם ירושלים גם לפנים שלא תמיד מקבלות ביטוי בתוכניות הקיימות. 

עיר שלוש הדתות, עיר רב-תרבותית, עיר שמעל 320,0000 מתושביה הם פלסטינים (כשליש מכלל תושבי העיר), עיר שנמצאת בליבת הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

החומר הוא "און ליין", ומתעדכן מעת לעת [כן, אשמח לקבל הצעות, רעיונות ומשוב בכלל].

https://view.publitas.com/oneplace/more-about-jerusalem/