מרכז דיאלוגוס בתמיכת יד הנדיב הוא מרכז מצוינות בין-אוניברסיטאי הפועל כדי לבסס, לעגן ולהפיץ פדגוגיה דיאלוגית ודמוקרטיה מתדיינת. בימים אלו המרכז נערך להעמקה והרחבה של פעילותו באמצעות בניית שותפויות נוספות וארוכות טווח עם בתי ספר, רשתות חינוך, מוסדות להכשרת מורים, אוניברסיטאות, ורשויות מקומיות. השותפויות יחלו לפעול בסתיו 2022, שנה"ל תשפ"ג. (לאתר המרכז)

פדגוגיה דיאלוגית בהכשרת הוראה אנו מזמינים מכללות להכשרת מורים להצטרף אלינו להקמת שותפות ליצירת סדר פדגוגי חדש, המקדם תרבות דיאלוגית במערכת החינוך. השותפות תקדם תוכניות הוראה ולמידה בנושא שיח דיאלוגי, דבור וכתוב, המבוסס על למידה שיתופית. אנו סבורים כי הסדר הפדגוגי החדש צריך להתחיל כבר בשלב הכשרת המורים כדי לאפשר לפרחי הוראה ומדריכים/ות פדגוגיים/ות לפתח עמדה דיאלוגית ולהתנסות בכלים מבוססי נתונים במגוון תחומי דעת.

לקול הקורא

להרשמה למפגש חשיפה ביום שני, 28.3 בשעה 9:00