המציאות מרגיזה אותך?
כתיבה ותקשורת הם כלי הביטוי שלך?
סקרנית להכיר נערות פלסטיניות בגילך?
יש לך הרבה לאמר וחשוב לך לחולל שינוי?

בתחילת חודש יולי תצא לדרך קבוצה דו-לאומית של נערות שסיימו כיתות ט'-י'-יא' מאיזור המרכז , יפיע נצרה ובית-אומר (מצפון לחברון).
בקבוצת המרכז עדיין יש מקום לבנות נוספות.

מסגרת הפעילות שבועית בשעות אחר הצהריים (חד לאומית), אחת לחודשיים-שלושה סמינר דו-לאומי, ושיאי פעילות בקיץ. בקיץ הקרוב הקבוצה תצא לסמינר דו-לאומי בן שבועיים בגרמניה. הפעילות תמשיך במסגרת זו גם בשנת הלימודים הבאה.

קבוצות קטנות שמאפשרות היכרות עמוקה. דמי השתתפות סמליים.

מטרת הפעילות היא להתמודד בכנות ובאומץ עם העבר וההווה כדי לחשוב יחד על עתיד שיאפשר חיים שוויוניים והוגנים לכולנו. התכנית מבוססת תקשורת – הבנה של אמצעי תקשורת והשפעתם על עיצוב רגשות ותפיסות, ויצירת תקשורת עצמאית – בלוג דו-לשוני שהקבוצה תפעיל בשנת הלימודים הבאה.

לפרטים ולהזמנה לפגישת היכרות ניתן לפנות ב 03-6208324 או
office@win-peace.org