נשים עושות שלום בשיתוף עם עמותת "סולחה" מזמינים לקבוצת למידה הדדית לאימהות. הקבוצה תתנהל בעברית ובערבית.

לפרטים: חדוה בריליאנט hedvabr4@gmail.com; 050-7736895