חיבורים במרחב הוא פרוייקט המשלב אמנות סביבתית עם דיאלוג קהילתי ורב-תרבותי.
הפרויקט נוסד ב2016 מתוך פסטיבל יערות מנשה, ובמסגרת שיתוף הפעולה בין מ.א מגידו ומעלה עירון )ואדי ערה(.
מדי שנה שוהה בטבע קבוצת אמנים, ובתהליך פתוח לקהילות השכנות ולקהל הרחב, יוצרים עבודות אישיות
ומשותפות מחומרים טבעיים, אשר לאחר מכן נשארות במרחב, עד להתפרקותן.
אנחנו מזמינים את האמנים להגיע ליום הכרות שיתקיים בתאריך 3.8
ביום הזה נציג את פרוייקט חיבורים במרחב ואת הסביבה שבה תתקיים התערוכה השנה.
לאחר המפגש נזמין את האמנים להגיש הצעה להשתתפות בחיבורים 2019
(פרטים להגשת מועמדות תינתן במפגש ההכרות)
השנה ניתן להגיש מועמדות כיחידים או כקבוצה
תינתן עדיפות למציעים אשר יגישו כקבוצה אשר מבטאת היבט רב-תרבותי
תקציב אחיד יינתן לכל פרויקט )ניתן לקבל פרטים במייל(
הפרויקט יתקיים בין התאריכים: 4.23-21( חוה"מ פסח, לפני רמדאן( באפריל 2019
יום מקדים: 4.5 .פתיחת תערוכה : 4.24
מיקום: נחל הקיני )יער מגידו(
להשתתפות ביום ההכרות נא לשלוח תיק עבודות / קו"ח למייל com.gmail@menashe.art
אוצרת התערוכה: חלי גלעד
מפיק: יואל וירבה 4398074-052 קישור לאתר