תכנית עמיתי אברט לצדק חברתי – קול קורא לארגונים

תכנית עמיתי אברט לצדק חברתי שמה לה למטרה להכשיר דור של מנהיגים ומנהיגות צעירים/ות אשר יפעלו למען חברה צודקת יותר. התכנית מעניקה לסטודנטים/ות הזדמנות לרכוש ניסיון בפעילות חברתית בארגוני החברה האזרחית המקדמים צדק חברתי וזכויות אדם.

התכנית מציעה לעמיתים ולעמיתות מסלול המשלב בין התמחות בארגונים לשינוי חברתי, השתתפות במפגשי הכשרה ובקורס אקדמי.

מטרות התכנית:

  • לעודד מעורבות עכשווית ועתידית של סטודנטים בארגונים לשינוי חברתי, באמצעות היכרות ישירה בין הסטודנטים לבין הארגונים.
  • לספק לקהילת הארגונים לשינוי חברתי את הכוח, הרצון הטוב, המסירות והאנרגיה של סטודנטים המבקשים לעבוד בארגונים אלו, וכך לתרום לארגונים ולקהילה זו.
  • להעמיק את הידע בנושאי צדק חברתי וזכויות אדם במסגרת קורס אקדמי.

לתכנית מוזמנים להגיש מועמדות ארגונים המקדמים חברה דמוקרטית, שוויונית ומשותפת, ומבקשים לקלוט עמית/ה לשנה"ל תשע”ח. עדיפות לארגונים העוסקים בנושאים הבאים:

*           חברה משותפת ומאבק בגזענות (לדוג': ביסוס מרחב ציבורי בטוח ליהודים וערבים, קידום חינוך לחברה משותפת)

*           החברה הערבית בישראל (לדוג': קידום זכויות נשים)

*           זכויות אדם וקידום דמוקרטיה בישראל (לדוג': שמירה על חופש הביטוי והמחאה, חיזוק מוסדות ותהליכים דמוקרטיים)

*           צדק חברתי וכלכלי (לדוג': דיור ציבורי, צדק חלוקתי-גבולות שיפוט וארנונה, מאבק בעוני)

*           חופש דת (לדוג': שבירת המונופול האורתודוקסי וקידום קולות מתונים ביהדות)   

שימו לב- המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 23.4.2017

לכל שאלה או בירור מוזמנות ומוזמנים לפנות ל:

 יעל פורת
רכזת תכנית עמיתי אברט לצדק חברתי
Yael Porat
Coordinator, The Everett Fellows for Social Justice
يعال فورات
مركزة برنامج أصدقاء ايبرت للعداله الاجتماعية
972-732445142, 972-545805087
yaelp@shatil.nif.org.il

להלן עוד פרטים