"מחנכים לשינוי"- השתלמות בית ספרית לניהול דיונים חברתיים ואקטואליים בכיתה.

"מחנכים לשינוי" היא השתלמות להכשרת מורים להתמודדות עם דיונים כיתתיים בנושאים חברתיים ותרבותיים, ובנושאים קונפליקטואליים בכלל. התכנית פותחה בשיתוף עם המטה לחינוך אזרחי במשה"ח, מנח"י וקרן ירושלים.

כיתת הלימוד בישראל 2016 מזמנת מפגש מאתגר בין מורה לתלמידיו ובין תלמידים לבין עצמם. כל אחד נושא איתו רישומים מהדרך לבית הספר, ממבזק החדשות האחרון, מהבית ממנו הוא מגיע ומכל מה שיוצר את תבנית נוף זהותו. וכשם שפרצופיהם שונים- כך דעותיהם שונות.

אנו, ב"מחנכים לשינוי" מבקשים להעניק למורה כלים שמאפשרים שיח בנושאים אלה, שיח שממנו אפשר לצמוח.

 

התכנית כוללת שני דגשים:

  1. תהליך אישי-קבוצתי לבירור העמדות האישיות והמקצועיות של המורים.
  2. הכשרה במיומנויות הנחיית דיונים כיתתיים מעולם הנחיית קבוצות

התכנית מתייחסת ומנכיחה את קשת הרגשות שיכולה לעלות במפגש כיתתי בין תלמידים ובין קבוצה לקבוצה, ובתסיסה שיכולה להגיע אף לגילויי גזענות, עימות ומשבר. ובהעדר מרחבים לבירור הרגשי והמוסרי עלולות העמדות קיצוניות לבוא לידי ביטוי בפגיעה בזולת.

אנו מזמינים את מורי בית הספר להצטרף כקבוצה ולקחת חלק בתהליך שישמש בין היתר כמודל עבור התלמידים

 

לסיכום,התכנית מעניקה:

  • הזדמנות לבירור ולגיבוש עמדות אישיות ומקצועיות
  • כלים שיקדמו דיונים כיתתיים המאפשרים בירור פנימי-אישי לתלמידים
  • מרחב להעמקת היכרות בין המורים לתמיכה ולקשר
  • הזדמנות לתרגול והתנסות בהנחיית דיונים כיתתיים בנושאים קונפליקטואליים
  • הכנסת הסוגיות הנדונות לסדר יום בית-ספרי

 

ההשתלמות הינה מוכרת לגמול.

30 שעות, 10 מפגשים, עם אפשרות לשנה ב' ו-ג' הכוללות ליווי אישי, מיזמים בית ספריים, סיורים ועוד.

 

להרשמה ופרטים נוספים https://goo.gl/forms/r63Ubt90z9mp3A0i2

הצטרפו אלינו לעמוד הפייסבוק של "מחנכים לשינוי" https://www.facebook.com/educatingforchange/

לוגו ח