פדרציה היהודית של סן פרנסיסקו בישראל מבקשת לקדם תפיסות חדשניות של פעולה במרחב הציבורי ופועלת לקידום שותפות חברתית חוצת מגזרים. לנוכח תהליכי פירוד והתרחקות בין חלקים שונים בחברה ובהשראת ״נאום השבטים״ של הנשיא ריבלין, אנו קוראים לארגונים המבקשים לקדם חברה הרואה את הגיוון האנושי כנכס ופועלים לבניית שותפויות בין-מגזריות, להגיש בקשה למענק שנתי בטופס הבקשה שלהלן. עדיפות תינתן לארגונים, התארגנויות או פרויקטים העוסקים בתחומי התעסוקה, החינוך וההתנדבות – ובלבד שמיקוד הפעולה הינו ביצירת שותפות בין-מגזרי.

לטופס לחצו בקישור פה.