קול קורא להגשת הצעות: לתכנית חינוכית בנושא שיתופי פעולה בין תלמידים יהודים וערבים, אגף החינוך מזמין אתכם להציע תוכנית המשלבת פעילות בין תלמידים יהודים לתלמידים ערבים בהיקף של 40 שעות בשנה. קהל היעד: שכבות ט' בחטיבות וי' בתיכונים. הפעילויות תכלולנה מפגשים בין התלמידים תוך שימת דגש על קרוב לבבות , הכרה של התרבויות השונות וצמצום החשדנות , ביקורים הדדיים תוך שיתופי פעולה עם ציוותי בית הספר ויצירת תוצרים משותפים.
יש לכלול בהצעה שני "ימי שיא" של פעילות מרוכזת.
את ההצעות יש להגיש עד ה-9.10.16
למייל: orit_l@ramat-hasharon.muni.il