נפתחה ההרשמה לתכנית הצוערים לחינוך בלתי פורמלי!
תכנית ממלכתית וייחודית שהוקמה מתוקף החלטת הממשלה "עתודות לישראל – לפיתוח ההון האנושי במגזר הציבורי", על ידי משרד החינוך, מינהל חברה ונוער ועמותת שותפויות רוטשילד-קיסריה.
מטרת התכנית היא שיפור החינוך הבלתי פורמלי בישראל על ידי טיפוח והכשרת קבוצת מנהיגות לניהול מקצועי, והיא תתקיים במכללת אורנים. יש בכם/ן את הכוח להשפיע ולשנות?
הצטרפו למחזור הראשון – לפרטים לחצו פה