הצטרפות לתכנית 'מחנכים לשינוי': השתלמות בית ספרית לניהול דיונים בנושאים קונפליקטואליים

מנהלים נבחרים יוכלו להצטרף לפורום 'מנהלים מחנכים לשינוי' ולהשתתף בסמינר לימודי באירופה

אודות התכנית

התכנית עוסקת בניהול דיונים בנושאים חברתיים, פוליטיים וערכיים מתוך המציאות בחברה הישראלית רבת הפנים.עיסוק בנושאים אלו מהותי בתהליך עיצוב וגיבוש הזהות ותפיסת עולמם של התלמידים, בפרט בגיל ההתבגרות.בבסיס התכנית קיימת ההכרה בדיון ובדיאלוג ככלים מרכזיים להתמודדות עם ביטויים גזעניים וקיצוניים המאפשרים מרחב לשיח, בחינת עמדות וגיבושם מתוך מקום מודע.

למנהלי בתי הספר שישתתפו בתכנית תינתן הזדמנות להצטרף לפורום מנהלים
הכולל נסיעה לסמינר לימודי בחו"ל
מפגש עם מנהלים ומנהלות מבי"ס ברחבי הארץ ויצירת פורום עבודה משותף להובלת התכנית
התנסות חווייתית בתכני ההשתלמו
יצירת בסיס משותף בין חברי פורום המנהלים להטמעת התכנית ולפרויקטים משותפים.
נסיעה לסמינר לימודי באירופה בנושא יוזמות חינוכיות במציעות משתנה, הכולל חשיפה למודלים קהילתיים אזוריים בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי (למנהלים נבחרים)
התכנית מעניקה למשתתפים:
פיתוח אקלים בית ספרי שמעודד שיח סביב נושאים חברתיים וערכיים.
הזדמנות למנהלים להובלת צוות בית הספר להתגבש בנושאים רלוונטים ועדכניים המעסיקים אותם ויצירת מקום וזמן להתפתחות אישית ומקצועית.
כלים מעשיים לניהול והנחיית דיונים בנושאים קונפליקטואליים וכן כלים להתמודדות עם ביטויי גזענות וקיצוניות.
פיתוח מיומנויות הנחיית קבוצות, כחלק מתהליך אישי וקבוצתי.
מחויבות המשתתפים:
התכנית משלבת את תכנית המנהלים לצד השתלמות בית ספרית לצוות ביה"ס
השתתפות צוות מורי ביה"ס בהשתלמות בשנה"ל תשע"ח (30 שעות מוכרת לגמול,ההשתתפות ללא עלות לביה"ס)