פורום יהודי בדואי פותח שורות למשתתפים חדשים. מכירים בשוני וחיים ביחד. מפגשי לימוד, עשיה, והכרות הדדית.
הקבוצה הינה א-פוליטית ומונחית על יד המשתתפים.
ליצירת קשר וקבלת פרטים איסלאם 0532844596
The Jewish-Bedouin Forum is now open to new members. Join us to meet each other, learn and take action together. Getting to know the differences between us and our shared lives. Call Islam for details 0532844596%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90-%d7%94%d7%a9%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a927

%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90-%d7%94%d7%a9%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa