היחידה למעורבות חברתית

 קול קורא לקבלת הצעות לתכניות התנדבות עבור סטודנטים לתואר ראשון

לשנת הלימודים תשע"ט

ארגונים מהמגזר השלישי והציבורי מוזמנים להגיש הצעות לשילוב סטודנטים בפעילות התנדבות חברתית או קהילתית משמעותית שאינה פוליטית או מפלגתית

סטודנטים שיעמדו בדרישות התכנית במלואה יזוכו בשתי נקודות זכות לתואר

על הצעה לכלול:

 1. רקע על הארגון ופעילותו החברתית
 2. פירוט תכנית ההתנדבות: רציונל, קהל היעד אליו מכוונת, מהות ההתנדבות.
 3. תיאור ההכשרה והלווי מטעם הארגון לסטודנטים המתנדבים והיקף ההכשרה בשעות
 4. מסגרת ההתנדבות: על ההתנדבות לכלול 40 שעות מעשיות בשנת לימודים תשע"ט – לא כולל שעות הכשרה וליווי
 5. איש קשר מטעם הארגון ללווי ודווח על פעילות הסטודנטים

עדיפות תינתן לארגונים:

 1. בעלי ידע ייחודי ו/או אופן פעולה חדשני
 2. ארגונים הפועלים לשינוי חברתי בבעיות מאקרו
 3. פעילים בפריסה ארצית
 4. בעלי רצון לקדם פרויקט קיים/חדש המסתייע באיכויות ובכישורים של סטודנטים מהאוניברסיטה העברית

האוניברסיטה תקים ועדת בחירה מיוחדת שתקבע את רשימת הארגונים  לפי שיקול דעתה

תהליך הגשת מועמדות:

 1. מילוי טופס הגשת מועמדות עד תאריך 31.10.18 בקישור
 2. הארגונים יבטחו את הסטודנטים במסגרת ביטוח מתנדבים, יש לצרף לטופס הגשת המועמדות את טופס עם אישור חתום של חברת ביטוח
 3. תהליך פנים אוניברסיטאי להרכבת רשימת הארגונים המשתתפים
 4. הודעה לארגונים – עד 15.11.18

 

לבירורים ניתן לפנות במייל: yifatch@savion.huji.ac.il