תוכנית עמיתי הינם מבקשת לקדם חברה סובלנית באמצעות היכרות משמעותית בין שונים. היא מיועדת לאלו המבקשים להכיר את החברה הישראלית על גווניה באופן חוויתי ומעמיק, מתוך אמונה שרק היכרות עמוקה בין שונים יכולה לקדם חברה משותפת. מחזור א' של התכנית יחל בינואר 2018.

בתוכנית יהיו חברים שנים עשר משתתפים ממגוון זהויות ומגזרים שיצאו למסע משותף לקהילות יחודיות בארץ ובארה"ב. אחת לשלושה שבועות ישהו חברי הקבוצה ביחד יום שלם או יומיים בקהילה שמחוץ לעולמם:

1. בקהילה חרדית (יומיים כולל לינה)

2. בשכונה של יוצאי אתיופיה (יום שלם)

3. בכפר ערבי – מוסלמי (יומיים כולל לינה)

4. בישוב דתי ביהודה ושומרון (יום שלם)

5. ב"מדינת תל אביב" (יום שלם)

בנוסף תצא הקבוצה במהלך חודש מאי 2018 למסע בן עשרה ימים להכרת קהילות יהודיות בארה"ב (ניו ג'רסי ומנהטן).

השהייה בקהילות מבוססת על עקרונות ההיכרות המשמעותית של מרכז הינם ועל המסעות שמפעיל המרכז לתוך החברה הישראלית. על פי עקרונות אלו, המשתתפים אינם מגיעים כתיירים, אינם מבקשים לשנות את מארחייהם או להשתנות בעצמם. הם באים פשוט להיות, בגובה העיניים, עם אנשים מזהות שונה בסביבתם הטבעית. הם מכירים רבדים שונים מעולמם של מארחיהם – את משפחתם, תרבותם, השקפתם, קשייהם, קהילתם, דתם. מתוך היכרות זו צומחת ראייה שונה של האחר; מעבר להיותו חרדי / ערבי/ מתנחל / יוצא אתיופיה – רואים משתתפי הקבוצה את האדם שמולם, ובכך מתפתח כלפיו יחד אנושי ואמפתי יותר, המחלוקות – מכבדות יותר, והשיח רך ופתוח.

הפעילות בקהילות

במהלך הביקור בקהילות השונות תיחשף הקבוצה לחיי היום יום בכל קהילה. לא מדובר בסיור תיירותי, ועל כן לא יושם דגש על הכרת הרקע ההיסטורי / גיאוגרפי / ארכיאולוגי של המקום, אלא על היכרות קרובה עם אנשי המקום ועולמם. מדריכי הקבוצה לא ירצו בפני הקבוצה ולא ישמשו מתווכים בינה לבין הקהילה המארחת. על הקהילה תלמד הקבוצה מהשיחות החופשיות עם חבריה במהלך האירוח. הקבוצה תכיר את המורשת הדתית של הקהילה ותבקר במוסדות הדת (מסגד, בית כנסת אתיופי, בית כנסת אורתודוקסי בהתנחלות, ישיבה חרדית או בית כנסת מהזרמים הליברלים בארה"ב); תחשף לתרבות ולפולקלור המקומיים (סדנאות בישול, ריקוד, לימוד השפה); תכיר את עולם ההגות וההשקפה של הקהילה באמצעות מפגש עם מובילי דעה מתוכה;בכל אחת מהקהילות תשהה הקבוצה משעות הבוקר ועד אחר הצהריים, ובשתיים מהקהילות – קהילה החרדית בצפת והכפר הערבי דיר אל אסד – תשהה מיום חמישי בבוקר ועד יום שישי בצהריים.

אירוח בבתים

על פי גישת מרכז הינם, היכרות עמוקה מחייבת מפגש בביתו של האדם שאותו מבקשים להכיר: שיחה פתוחה על שולחנו, מפגש עם משפחתו, ארוחה משותפת או עיון בספרים שבסלון. גם הלינה, לכן, אינה בבתי מלון אלא בבתי התושבים, הן בקהילות בארץ והן בבתי הקהילות בארה"ב.

מה יש בתוכנית?

1. היכרות עומק נטולת מתווכים עם חמישה גוונים של החברה הישראלית ועם יהדות התפוצות על זרמיה. ההיכרות מתאפשרת באמצעות מפגש אישי עם חברי כל אחת מהקהילות.

2. מסע משותף היוצר חיבור מיוחד וקרוב בין חברי הקבוצה, הבאים מגוון מגזרים ושבטים בחברה הישראלית. באמצעות הקשר הנרקם בין חברי הקבוצה (יהודים, ערבים, דתיים, חילונים, חרדים ועוד) נפתח צוהר לעולמו של האחר.

3. הנאה השמורה למי שפתוח לחוות את הצדדים השונים בתרבותו של הזולת – האוכל, הנופים, השירה והריקוד.​

מה אין בתוכנית?

1. הרצאות מלומדות. כדי ללמוד על האישה בחברה החרדית אנו יושבים לארוחת צהריים עם אישה חרדית ושומעים על חייה ועולמה ממקור ראשון, תוך אפשרות לנהל איתה שיחה הדדית ופתוחה בגובה העיניים. גם אם שומעים שיחה קבוצתית במהלך השהייה בקהילה, יהיה זה תמיד בן הקהילה ולא מרצה מחוצה לה.

2. "עיבוד". לאחר פעילות משמעותית או מפגש מעניין מתקיים עיבוד טבעי מעצמו, בשיחה בין המשתתפים בזמנם הפנוי. איננו מאמינים בצורך לנתח בצורה מודרכת כל חוויה או שיחה.

3. פוליטיקה. אנו גוף לא פוליטי ומטרת ההיכרות אינה לשכנע או להשתכנע, לא בתחום הפוליטי ולא בתחום ההשקפתי הכללי. איש לא מחזיק את האמת והנאורות בכיסו, ואיננו מבקשים לשנות את חברי הקהילה המארחת או את משתתפי הקבוצה ולא לקדם אג'נדה סמויה כלשהי – דתית, חילונית או פוליטית. אנו מבקשים פשוט להכיר.

4. טיולי תיירים. איננו מאמינים שאפשר להכיר קהילה אם באים אליה כתיירים, באוטובוס ממוזג שעוצר לתחנות של סיור חנוכיות / סיור סליחות / טיול ניגובי חומוס. המשתתפים בעמיתי הינם מגיעים כאורחים בהזמנת הקהילה ובתיאום איתה, והופכים ליום או יומיים לחלק ממנה. הקשרים שנוצרים בין חברי הקהילה ומשתתפי הקבוצה ממשיכים גם לאחר האירוח, בביקורי גומלין ופעילות משותפת.

עקרונות המסע

1. צניעות. האמת והנאורות אינם בכיסו של איש.

2. מתינות. לא מנסים לשנות את הזולת. גם אם חולקים עליו – השיח רך ומכבד.

3. עומק. מכירים את האחר על מכלול עולמו המורכב.

4. מקל נדודים. מכירים את האחר בסביבתו שלו – סועדים בביתו, מכירים את משפחתו וקהילתו.

(במסמך העקרונות השלם, המכונה צידה לדרך, ניתן לעיין בדף "אודות" של אתר זה)

תיאוריית השינוי של הינם

העיקרון המנחה בתוכניות השונות של מרכז הינם מבוסס על האמונה שאנשים בעלי זהות שונה הנמצאים זמן משמעותי ביחד, ובמהלך זמן זה פועלים לקידום ההיכרות ההדדית, מפסיקים לראות, בשלב מסוים, את ה"חרדי", ה"ערבי" או ה"מתנחל" ורואים את האדם שמאחורי התיוג. כשזה קורה, היחס כלפי האחר – גם אם חולקים עליו בחריפות – הופך לאנושי ואמפטי יותר.

בחברה הישראלית אנשים נוטים לפעול בתוך קבוצת הדומים להם. חוסר ההיכרות בין השבטים והקבוצות בונה חומות של פחד ומזין יחס עוין, חשדני ומכליל. ככל שאנשים יאפשרו לעצמם לצאת מעת לעת מעולמם המוכר ולפגוש את האחר, נוכל להיאבק בקיטוב החברתי ולקדם חברה סובלנית ומכבדת.

דרישות קבלה

"עמיתי הינם" אינה תוכנית מנהיגות ועל כן אינה מוגבלת לנושאי תפקידים בכירים. אנו מאמינים שכל אחד יכול להשפיע על סביבתו, יהא תפקידו ועיסוקו אשר יהא. על כן לא נדרשות המלצות, אין צורך לשלוח קורות חיים ואין הגבלת גיל. הדרישות היחידות נוגעות לאישיותו של המשתתף ומידת מחויבותו לתוכנית. נדרשת נכונות לסיים את המסע על כל חלקיו, ולהגיע אליו בלב פתוח ונפש חפצה. במהלך המיון יעשה מאמץ ליצור קבוצה בעלת תמהיל מגוון של זהויות ומגדרים.

שלבי ההרשמה

יש למלא את שאלון ההרשמה באמצעות הקישור המצורף, שלאחריו יתואם עם המועמד ראיון קבלה. תשובות ינתנו בתוך כשבועיים ממועד הראיון, ולאחריו יוזמן המועמד, אם עבר את הראיון, למפגש הכנה קבוצתי שבו ינתן הסבר מפורט על התוכנית. המועמדים יתבקשו להסדיר עד ליום ההכנה או במהלכו את התשלום לתוכנית כתנאי להשתתפות בה.

להרשמה

​לפרטים נוספים: צופית אליצור, מנהלת התוכנית: 050-7434169