ארגון "סדנאות במה" הוא ארגון אשר מקד ומרכז לימודי המשך ליוצרים מקצועיים. הקול קורא למנהיגי תרבות העוסקים בתחום יצירה לפעול יחד בהיבט אזורי כדי למנף יחד, בשיתוף פעולה את התרבות באזור. האזור המוגדר הוא סיב מועצה אזורית משגב, סכנין ועראבה. וקהל היעד הוא יוצרים מקצועיים מכל התחומים.

על מנת להגיש קול קורא להשתתף במיזם , יש להגיש קורות חיים וכמובן להיות תושבי המקום.
מי שיגיש את הקול קורא ויתקבל למיזם יקבל 29 מפגשים , 4 שעות לכל מפגש. המפגשים יתקיימו אחרי הצהריים. במהלך המפגשים מנהיגי התרבות יעבוד על הפקת פרויקט סיום בקבוצת עמיתים של היוצרים המקצועיים אשר תתגבש לצורך הפרויקט המשותף.
המיזם הוא מיזם חדש ופרי יוזמת הארגון "סדנאות במה" ומתבסס על רעיון של שיתופי פעולה מקומיים של מנהיגי תרבות יכול להביא להדברות ולשיח רב תרבותי סביב עניין משותף.
המיזם יקדם את היוצרים אשר ישתתפו בו.
תאריך סיום הגשה 31/7/16
איש קשר לפרטים והרשמה info@stage-center.org 03-6241654

קול קורא מנהיגי תרבות מ-א משגב סכנין עראכבה עברית