קול קורא לתוכנית ישראלי גוונים – עברית 

קול קורא לתוכנית ישראלי גוונים – ערבית