נפתחים קורסים ללימדי ערבית מדוברת חמש רמות שונות, פרטים באתר http://jicc.org.il/arabic20