קרן משפחת רודרמן פעלה מזה כשני עשורים, במיקוד ובריכוז מאמצים, לקידום זכויותיהם ולשילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה. לנוכח התבססות ההישגים בתחום השילוב החליטה הקרן על שינוי אסטרטגי במתכונת פעילותה לצמצם משמעותית את נפח הפעילות בתחום השילוב ולהשקיע בתחום חברתי חדש.

לצורך כך, הקרן מפרסמת הזמנה לשיתוף הציבור עבור ארגונים ויחידים על מנת שיציעו יוזמות ותחומי פעילות חדשים. ההזמנה פתוחה למגוון רחב של תחומים, ובשלב זה לא הוצבו קריטריונים לבחירה כדי לעודד רעיונות יצירתיים ככל הניתן. אנו מזמינים ארגונים לקחת חלק בתהליך האסטרטגי של הקרן ובעיצוב העשייה הפילנתרופית של הקרן בשנים הקרובות.