יו"ר מנכ"לים ודירקטורים בארגונים חברתיים שלום רב,

שמחים לעדכן על פתיחתה של קרן הסיוע לארגונים חברתיים שנפגעו ממשבר הקורונה.  

כידוע לכולנו, משבר הקורונה הביא עמו קשיים רבים על המשק כולו ועל עמותות חברתיות בפרט.

על מנת לסייע לארגונים חברתיים שאינם זכאים לסיועים הקיימים עד עכשיו, הוחלט על יצירת שותפות ייחודית בין ממשלת ישראל לבין קרנות פילנתרופיות מובילות בארץ.

הסיוע שיינתן באמצעות הקרן יהיה בדרך של מענק כספי חד פעמי, הנועד לאפשר לארגונים החברתיים הזכאים להמשיך פעילותם בתקופה קשה זו.

כלל הפרטים הנדרשים להגשת הבקשה – התנאים לזכאות, רשימת המסמכים הנדרשת בהגשת הבקשה, שאלות נפוצות – מפורטים באתר הייעודי שהוקם לנושא: http://socialrelieffund.org. הקרן תהיה פתוחה להגשת בקשות עד ל-4 באוגוסט