151תוכנית גוונים מיועדת לאנשי עסקים, אנשי אקדמיה ונבחרי צבור, בעלי זירות השפעה רחבות, המבקשים להיות מעורבים בעיצובה של זהות יהודית, במדינה דמוקרטית.

http://gvanimsf.org/

גוונים מקיימים מספר תוכניות והפעם קוראים לתוכנית פיילוט חדשה שנקראת :

גוונים ישראלי ופונה לכל החברה הישראלית על גווניה.

להרשמה

http://bit.ly/GvanimIL1

 

גוונים ישראלי