חומרי הוראה – למידה ומערכים לחינוך לאחדות וחיים משותפים ולמניעת גזענות – מיון לפי שכבות כיתב – מלכה וידיסלבסקי

מאת: מלכה וידיסלבסקי

תכנים עיקריים כיתות קישור
האחר הוא אני אמנה לקידום חברת מופת מערכי שיעור חטיבת הביניים ותיכון משרד החינוך מינהל חברה ונוער

http://bit.ly/2UQaC62

 

http://bit.ly/2A1LkJL

אתר "האחר הוא אני". באתר רוכזו תכניות והצעות לפעילות למפגשי הדברות בגילאים השונים.

לקראת מפגשים אלו חשוב לבצע הכנה מסודרת ולהיערך בהתאם לאופיין של הקבוצות במפגש. לפרטים ולייעוץ ניתן לפנות לרפרנטים במטה לחינוך אזרחי וצוות ההדרכה יסייעו לבתי הספר בחשיבה על אופן ואופי ארגון המפגשים

חטיבת ביניים

 

 

 

תיכון

משרד החינוך

http://bit.ly/2CfG7PW

 

 

 

http://bit.ly/2rFa85D

 

ארכיון הכולל קישורים לפעילויות המטה לקראת יום המאבק הבינ"ל בגזענות בשנים האחרונות, הצעות למערכי שיעור בתחום המאבק בגזענות, מערכים וחומרים בתחומי הדעת השונים, פעילויות חינוכיות שנכתבו ע"י ארגונים אזרחיים,

וחומרים בחינוך הערבי

 

כל הרצף החינוכי משרד החינוך המטה לחינוך אזרחי

http://bit.ly/2rCeavr

יום המאבק הבינלאומי בגזענות 2017: מערכי שיעור ופעילויות לקראת יום המאבק בגזענות http://bit.ly/2QZTH2c

משרד החינוך המטה לחינוך אזרחי

חינוך לחיים משותפים – תכנית בית ספרית: תיאור התכנית "תכנית השכלה כללית עבור כיתות י'" כיתות י' http://bit.ly/2UOjMQx
מערך שיעור בנושא: אני והאחר – סטריאוטיפים

בחברה הישראלית*

 

ט' – יב' משרד החינוך, מנהל חברה ונוער

http://bit.ly/2CdZOYb

עבודה ערבית

בהפעלות שלהלן נערוך עם התלמידים בירור ראשוני והיכרות עם המושג חיים משותפים וההקשר שלו לחיים בישראל.

 

 

ט' – יב מט"ח

http://bit.ly/2Giw5l8

חיים משותפים בישראל 2020 – או – איך חיים ביחד במדינה מרובת קבוצות ותרבויות?

מערך שיעור הכולל פעילות בכיתה בנושא האפשרויות השונות לחיים משותפים במדינת ישראל.

 

ט' – יב' מט"ח

http://bit.ly/2SQieDQ

אתר חינוך אזרחי וחיים משותפים כולל תכנית לשיעורי חינוך לחיים משותפים, מאגר יוזמות של בתי ספר ויוזמות של ישובים, סרטונים, חומרי רקע עיוניים, השתלמויות חט"ב – יב http://bit.ly/2RXRjpS
שיעורי חינוך לחיים משותפים: במסגרת שיעורי החינוך והשתתפות הכיתה בפרוייקט ייחודי של חיים משותפים, באמצעות עמותת 'אפשר אחרת' של מנהיגות רב-תרבותית ילמדו התלמידים הסטריאוטיפים בחברה, על המיעוט בארץ, דילמות הזהות של המיעוט והזדהות עם האחר מומלץ בעיקר לכיתות ט' אך אפשרי לבנות לעוד שכבות http://bit.ly/2RXRjpS
מאגר קישורים מואר לחומרים בנושא שבוע הסובלנות חטיבת ביניים http://bit.ly/2BmGl62
 

יום הסובלנות הבינלאומי: קישור לתכניות הלימודים בגיאוגרפיה ופיתוח הסביבה, קישור לסקירות קצרות בנושאים הבאים: סובלנות בדתות (חומרים בשפה העברית) ובמורשת הבדואית (חומרים בשפה העברית והערבית), באיסלאם (בשפה הערבית)

חטיבה עליונה http://bit.ly/2UOEsrC
מערך שיעור ליום הסובלנות בנושא "הדרוזים במדינת ישראל" –

יחידת לימוד רובי וטובי

 

סובלנות – הלכה למעשה: תרגיל בסובלנות בנושא היחס לחרדים
מערכי שיעור בנושא הכרה וסובלנות כלפי תרבויות משנה בחברה הישראלית – לקראת יום הסובלנות הבינלאומי

 

"האחר הוא האני" בתהליכי הוראת התאטרון"
מערך שיעור במדעי מדינה  בנושא " סובלנות פוליטית " –

דגם הוראה המשלב את עקרונות הלמידה המשמעותית בנושא סובלנות פוליטית

המטה לחינוך אזרחי וחיים מערך שיעור ליום הסובלנות הבינלאומי–
מערך שיעור במסגרת תרבות ישראל ומורשתו – סובלנות כערך
מערך שיעור ליום זכויות הילד הבינלאומי ואמנת האו"ם בדבר זכויות הילד – הכרת האמנה בדבר זכויות הילד, מדוע קיימת אמנת זכויות הילד, התמודדות עם התנגשויות ואיזונים בין זכויות על יסודי http://bit.ly/2UPEPSP
מערך שיעור לציון יום זכויות האדם הבינלאומי: הזכות להשתתפות פוליטית

 

http://bit.ly/2GrvttE
בשביל הדיאלוג תכנית לימודים להתמודדות חינוכית עם תופעת הגזענות/ אוקי מרושק קלארמן על יסודי מדרשת אדם

http://bit.ly/2S52tcb

צדקה וצדק חברתי – אי שוויון בחינוך

מדריך למורה (2 שיעורים):

מערך השיעור הראשון עוסק באי שוויון בחינוך הנובע מעוני ועושר, ממעמד חברתי ולעיתים אף ממיקום גיאוגרפי. חינוך לכל והשקעה שווה בכל למול טיפוח מצוינות.

מערך השיעור השני עוסק במגוון שיטות ההוראה, ביכולת להגיע לכל תלמיד ולכל מקום ולהתאים את שיטות ההוראה וההיצע לכל תלמיד ותלמיד ובאמירה החשובה: לא לוותר על אף אחד

 

ט' משרד החינוך המזכירות הפדגוגית אגף מורשת – תרבות יהודית-ישראלית

http://bit.ly/2GfBoBK

תכניות בתחומי הדעת השונים לתוכנית "האחר הוא אני": המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך

 

לכל הרצף החינוכי המזכירות הפדגוגית משרד החינוך

http://bit.ly/2SO6pOv

אתגר הסדר הישראלי החדש

מצגת מלווה מדריך למורה

היחידה מציגה את הרעיונות המרכזיים שהציג נשיא המדינה בנאום מכונן, שנשא בשנת 2015. הנאום עוסק בסדר הישראלי החדש – הרכבה של החברה הישראלית הנחלקת לארבעה שבטים: חילונים, ערבים, חרדים ודתיים לאומיים, והאתגרים הנובעים מכך.

 

ה – ח גלים

http://bit.ly/2LkOa0y

מצגת בריבוע: מצגות העוסקות ביחסים בין קבוצות, מפגש בין תרבויות וביחסי יהודים וערבים

 

חטיבת הביניים ותיכון מטח והסתדרות המורים חינוך אזרחי וחיים משותפים

http://bit.ly/2LhdR24

האתר מהווה מהתכנית החינוכית "חינוך לחיים משותפים", נועד לעודד עיסוק בסוגיות השנויות במחלוקת ביחסים בין אזרחים יהודים וערבים מנקודות מבט שונות, תוך הדגשת החשיבות של המכנה המשותף האזרחי בתוך המציאות החברתית הטעונה. תכני האתר מסודרים בהתאם לנושאים הרלוונטיים בתכנית הלימודים באזרחות לחטיבה העליונה.

מכיל פרטי מידע, פעילויות, מערכי שיעור, פרקי הסדרה סוויץ', סרטוני הדיוקנאות וטבלת תוכן מפורטת.

ט' – י"ב אתר סוויץ', מטח.

http://bit.ly/2Eyui9X