בית ספר לערבית – מדרסה

בית ספר לערבית – מדרסה

סוג הארגון: מיזמים, עמותות

תאור כללי:

פרויקט "מדרסה" - הוא לימוד ערבית מדוברת חינם דרך סרטונים באתר אינטרנט.

מטרות וחזון:

המזרח התיכון, הכולל את ישראל והמדינות השכנות, והחברה הישראלית בה שותפים ערבים ויהודים – רוויים כולם בשפה הערבית. השפה הערבית היא שפה רשמית בישראל, וגם לרבים מהיהודים בישראל, יוצאי מדינות ערב, ישנו חיבור תרבותי והיסטורי לשפה הערבית. עם זאת, מרבית התושבים בישראל אינם דוברים את השפה והחיבור אליה נשחק לאורך השנים. גם במערכת החינוך, ובאקדמיה, מתמקדים בלימוד ערבית ספרותית, ומתעלמים כמעט לחלוטין מקיומה וחשיבותה של הערבית המדוברת. המיזם קם מתוך הרצון להגביר את לימוד השפה הערבית ואת ההכרה בחשיבותו, וגם מתוך אהבה לשפה הערבית המדוברת והרצון להנחיל אהבה זו לתלמידים המשתמשים באתר.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

אנחנו מאמינים שהשפה היא מפתח למפגש בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית ובמזרח התיכון בכלל. לימוד שפה, הכרה שלה והנכחתה במרחב – מייצרים חיבור. המיזם מבוסס על ההנחה שהמרכיב הבסיסי ביותר בקיום משותף הוא תקשורת, ושהמרכיב הבסיסי ביותר בתקשורת הוא השפה. לכן, אנו רואים בלימוד השפה הערבית חשיבות חברתית ותרבותית עליונה, ביצירת ערוצי מפגש, שותפות ותקשורת בין קבוצות שונות בחברה הישראלית.

קהל יעד

הקהל הרחב

אזורי פעילות

באינטרנט