X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

Ultimate Peace

Organization Type: תוכניות

General Description:

משחק ספורט קבוצתי, ללא מגע, תוך שימוש בצלחת פריסבי.

מטרות וחזון:

אלפי בני נוער שלא נפגשו לעולם עקב תנאי הסכסוך באזור, יישמו את הלקחים מתכנית UP ויעבדו יחד למען עתיד משותף יותר טוב.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

התכנית בונה גשרים של ידידות, אמון, ומנהיגות בין צעירים שחיים בקהילות המפוצלות עקב סכסוכים, תוך שימוש בערכים של Ultimate.

סוג שירות

פעילות חווייתית

קהל יעד

ילדים ונוער

אזורי פעילות

כל הארץ