Hands of Peace

Hands of Peace

סוג הארגון: עמותות

תאור כללי:

ארגון הפועל להעצמת צעירים וצעירות, פלסטינים, ישראלים ואמריקאים, והפיכתם למובילי שינוי.

מטרות וחזון:

"ידיים של שלום" הינו ארגון בין-דתי, ללא מטרות רווח, הפועל להעצמת צעירים וצעירות והפיכתם למובילי שינוי. באמצעות הכח שבדיאלוג, צעירים פלסטינים, ישראלים ואמריקאים חוברים יחדיו לקידום שלום, שוויון, חופש וצדק, תוך אמונה שהעתיד של כולנו תלוי בהנהגת דור העתיד. הארגון שהחל את דרכו בפרברי שיקגו, הוקם בשנת 2002 על ידי שלוש נשים (נוצריה, יהודייה ומוסלמית), שהחלו לפעול מתוך התפיסה כי ניתן לטפח את השלום, אדם לאדם. הארגון הלך והתרחב גם לגבולות המזרח התיכון, ובשנת 2014 החל לפעול גם בסן דייגו. ערכי היסוד של הארגון:
א. התנאים הקיימים בין הישראלים והפלסטינים אינם מקובלים, והדרך ליצור שינוי משמעותי היא באמצעות פיתוח מנהיגים עתידיים המחויבים לצדק ולשלום צודק.
ב. הפתרון לסכסוך מתחיל בדיאלוג בין פרטים, שמוביל לכבוד הדדי, לסובלנות, להבנה ולבסוף לפעולה.
ג. חרויות שוות לכל בני האדם, הכוללות חופש התנועה, חופש מפחד, חופש מאלימות ודיכוי.
ד. לכל הצדדים בסכסוך מגיע צדק, שוויון, הגדרה עצמית וזכויות אדם בסיסיות.
ה. אנושיות משותפת וקדושת חיי אנוש, תוך התאבלות על אבדן החיים של כל פרט ומשפחה באזור והשתת]ות בכאבם ובסבלם של המשפחות.
לאור הערכים הללו, הארגון שואף לפתח מיומנויות של בניית שלום ושל מנהיגות מתמשכת בקרב צעירים פלסטינים, ישראלים ואמריקנים. כמו כן, תומך הארגון בקידום חילופי תרבויות וחינוך קהילותינו הרחבות המצהירות על זכויות אדם לכל אנוש באשר הוא.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

תכניות הארגון מבוססות דיאלוג קבוצתי מתמשך, מקיף ומובנה הלוקח את המתנדבים בהן למסע הכולל חקירה משותפת של הסכסוך הערבי ישראלי, חשיפה לנרטיבים ולאמונות של האחר, שיתוף סיפורים אישיים להבנה עמוקה יותר של ההבדלים האישיים ושל האנושות המשותפת והשתתפות בפעולות פרטניות וקבוצתיות שיכולות להיחשב כמנהיגות מעורבת ביצירת שלום חיובי.