screenshot_20161129-112804-2

הנה הקישור הישיר לטופס הרישום : http://nif.tfaforms.net/341265?tfa_26=a0u20000005rsOc

כמו כן, הנה קישור לאתר של הסניף הבריטי של "המכון לענייני תרבות" (הארגון הבינלאומי שפיתחו את הכלים שנלמד בסדנא). ג'ונתן דדינג, המנחה שיעביר את ההכשרה, הוא מנהל הסניף הבריטי. הוא גם מנחה מדהים עם ניסיון ארוך ברחבי העולם. http://www.ica-uk.org.uk/