כדאי לקרוא פה על אולפת חיידר שמובילה את המסע המרתק הזה לאוורסט.