שנה טובה לחבריי ושותפיי,

שנה שבה נרבה בעשייה למען אהבת האדם.

שנה של חידושים באתר חיים משותפים.

שנה שבה ירבו קולות הקוראים למען פעילויות למפגשים בין תרבותיים.

שנה שבה יהיו חיבורים רבים, של ארגונים ויוזמותלמאגר הארגונים.

ממליצה לקרוא את הכתבה למפגש הערכי שלי עם שמעון פרס המספרת על תוכנית מיוחדת ומוצלחת אך בעיקר ראו את התגובות המרגשות של התלמידות שהשתתפו בתוכנית.

תודה רבה רבה לכולכם על העידוד להמשיך בכתיבה ובקידום החיים המשותפים פה בישראל.

חיבוק גדול

קרן