X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

הארגונים

קו משווה

תאור כללי:
עמותה לקידום שוויון זכויות בתעסוקת אקדמאים ערבים

71 סוג שירות: השתלמויות וקורסים מקצועיים, חונכות, שירותים מקצועיים קהל יעד: ארגונים עסקיים, סטודנטים, עצמאיים ועסקים קטנים, צעירים | אזורי פעילות: צפון